Forældretilfredshed

Hvert andet år undersøger Aarhus Kommune forældrenes tilfredshed med deres barns eller børns pasningstilbud, skole, SFO eller fritidstilbud. Forældrenes mening er vigtig i indsatsen for at forbedre kvaliteten på Holme Skole og ledelsen bruger svarene til i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse at udvikle og forbedre kvaliteten i skolen.

Du finder Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 her