Skolestart på Holme Skole

Skolestart august 2019

Dit barn skal starte i skole det år, det fylder seks år. Er dit barn født i 2013, skal det altså starte i 0. klasse i august 2019. Hvis dit barn er født i 2012, men skoleudsat er det også i 2019, barnet starter i 0. klasse. 

Skoleåret 2019/20 starter torsdag den 8. august 2019.

 

Indskrivning til skoleåret 2019-20 

Indskrivning til skolen foregår digitalt via borger.dk.
Den digitale indkskrivning er åben fra 23. november til 31. december 2018.

Du kan melde dit barn ind i SFO, når du indskriver barnet i skolen via Digital Skoleindskrivning.
Så meldes dit barn ind i SFO pr. 1. august det år, barnet starter i skole. 

  • Går dit barn i et dagtilbud i Aarhus Kommune, melder vi automatisk barnet ud med virkning pr. 31. juli det år, barnet starter i skole. 
     
  • Har du brug for at melde barnet til SFO efter den Digitale Skoleindskrivning er lukket ved årsskiftet - eller efter skolestart - skal du bruge den digitale pladsanvisning.

 

Arrangementer frem mod skolestart

I det sidste år frem mod skolestart har vi på Holme Skole en række arrangementer på skolen for de kommende skolestartere og deres forældre. Nogle gange sammen - andre gange hver for sig.

Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer:

Torsdag 4. oktober

kl. 17.00-18.30

 

Infomøde for forældre i skolens personalerum (Indgang A1)
 

Se invitationen her

Tirsdag 23. oktober

Kl. 16.00-18.00

 

Prøv-at-gå-skole-dag. 
Børnene er i centrum og kan opleve lidt af, hvad vi laver på Holme Skole og i sfo'en.  Forældrene kan tage en uformel snak med ledere og medarbejdere fra indskoling og sfo.
Vi mødes i personalerummet (Indgang A1)

 

Se invitationen her

Onsdag 28. nov.

Mellem 16.00 og 17.30
(drop-in)

 

Indskrivnings-arrangement for børn og forældre. Selve indskrivningen foregår digitalt, men vi vil gerne markere, at det er en festlig dag.

Se invitationen her

I uge 3 2019

 

Storbørnsgrupper fra områdets børnehaver inviteres til musical om formiddagen.

Tirsdag 4. juni

Kl. 9.00-11.45

 

Besøg i børnehaveklassen. De indskrevne børn inviteres på besøg om formiddagen med en voksen fra børnehaven (eller forældrene)

Tirsdag 25. juni

Kl. 17.00

 

'Goddag-til-skolen' for børn og forældre. Kom og hils på den nye klasse, de andre forældre og børnehaveklasselederen inden sommerferien.  

 

 

Ny elev - skoleskift

I Aarhus Kommune er der delvist frit skolevalg. Det betyder, at forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen for deres barn.

Holme Skole er en populær skole, der vælges af mange elever og forældre, men det kan dog stadig være muligt at få en plads. Derfor anbefaler vi, at I kontakter skolens kontor og hører nærmere om dit barns muligheder for skolegang på Holme Skole.

For at lette sagsbehandlingen opfordrer vi til, at du udfylder skemaet 'Ansøgning om skoleskift' og afleverer dette på skolen, som undersøger, om der er plads på klassetrinnet. Skemaet finder du her.

Hvis man får et positivt svar fra Holme Skole, skal man også indlevere skemaet "Udmeldelse fra skole (og SFO)" til den skole, man flytter fra.

Aarhus Kommunes hjemmeside kan du læse mere om skoleskift generelt. 

 

Festlig velkomst til de nye 0. klasser

Se her hvordan alle de andre elever byder de nye kammerater velkommen på Holme Skole, når der er lige er gået et par dage efter første skoledag: